+32496 25 86 23

Visuele Communicatie

grafisch ontwerp

Heldere en opmerkelijke communicatie.

Krachtige concepten,

soms vervreemdend

steeds gericht!

Klant

Bureau 86
www.buro86.be

 

___________________________

 

Opdracht

Logo Volckaert / posters

& wielerkledij

 

___________________________

 

info@stefandavid.be